Tortosa Sports Center

Pl.Joaquim Bau, Tortosa, ES / 2008 / Competition 2nd Prize / + Josep Mª Gutierrez, Dani Gutierrez, Yui Law

[ENG] Competition for a sports center with gym and swimming pools in Tortosa, in the south of Tarragona. The main façade towards the plaza plays with the existing trees as well as new planted ones in a display of transparencies. The area's green space and people's movement in the building merge in one image.

[CAT] Concurs per un centre esportiu municipal amb un gimnàs i piscines a Tortosa, al sud de Tarragona. La façana principal, a la plaça, incorpora els arbres existents i altres de nova plantació en un joc de trasnparències graduals que deixen entreveure en una sola imatge la continuitat de l'espai lliure del complexe esportiu posterior, per una banda, i l'activitat de circulacions dels usuaris que genera el propi edifici.  

[ESP] Concurso para un centro deportivo con un gimnasio y piscinas en Tortosa, al sur de Tarragona. La fachada principal a la plaza incorpora los árboles existentes y otros de nueva plantación en un juego de trasnparencias graduales que dejan entrever en una sola imagen la continuidad del espacio libre del complejo deportivo, por un lado, y la actividad de circulaciones que genera el propio edificio.