IHP1080967DEF.jpg

Raval Apartment

Joaquin Costa, Barcelona, ES / 2009 / Privado

[ENG] Low cost refurbishment of an apartment in the center of Barcelona. In order to minimize the costs, the client got involved in the works. Old tiles and kitchen cabinets were removed to let the original structure shine again. This project proved how small strategical changes can provide such a strong impact on the final result. The main door of the building was also renovated providing transparency and light from the plaza outside into the narrow entrance.

[CAT] Renovació de baix pressupost d'un habitatge al centre de Barcelona. La involucració del propi client en els treballs de l'obra, va ser un factor clau en la reducció de costs. S'eliminen els enrajolats innecessaris i armaris vells de cuina, per recuperar els murs originals nets. Aquest projecte parteix de comprovar com petits canvis estratègics poden generar grans canvis en el resultat final. La porta principal de l'edificio es renova, deixant passar dins de l'estreta escala comunitaria, llum i vistes de la plaça exterior. 

[ESP] Renovación de bajo presupuesto de una vivienda en el centro de Barcelona. La involucración del propio cliente en los trabajos de la obra, fue un factor clave en la reducción de costes. Se eliminaron antiguos azulejos y armarios de cocina, para dejar vistos de nuevo los muros originales. Este proyecto probó como pequeños cambios estratégicos pueden aportar grandes cambios en el resultado final. La puerta principal del edificio se cambió , aportando a la angosta escalera, luz y vistas de la plaza exterior.