NEWS

Ai WeiWei with milk

Ai WeiWei With Milk...find something everybody can use

[ENG] If you appreciate the Barcelona Mies van der Rohe Pavilion, we strongly recommend to visit Ai Weiwei's intervention organized by the Mies van der Rohe Foundation. The Chinese artist has filled its ponds with milk and coffee instead of water. The image that the milk offers with its white reflection is worth visiting. It will not last very long due to the milk's natural fermenting process.
[CAT] A qualsevol que apreciï mínimament el Pavelló de Mies van der Rohe, li recomanem que visiti la intervenció de l'artista Ai Weiwei organitzada per la Fundació Mies van der Rohe. Ha substituït l'aigua dels dos estanys per llet i cafè. L'efecte de la llet i el seu reflexe blanc és digne de veure. No durarà gaire temps ja que la llet començarà a fermentar molt aviat.
[ESP] A cualquiera que aprecie mínimamente el Pabellón de Mies van der Rohe, le recomendamos que visite la intervención del artista Ai Weiwei organizada por la Fundación Mies van der Rohe. Ha sustituido el agua de los dos estanques por leche y café. El efecto de la leche y su reflejo blanco es digno de ver. Durará muy poco ya que la leche empezará a fermentar muy pronto.

EXHIBITION, EXPOSICIONESPMAM