NEWS

Seró Toni Gironès

[ESP] Publicado un nuevo artículo en arcspace.com, la revista online del DAC Danish Architecture Center, sobre el Espacio Transmisor del Dolmen Megalítico de Seró de Toni Gironès
[CAT] Publicat un nou article a arcspace.com, la revista online del DAC Danish Architecture Center, sobre el Espai Transmissor del Dolmen Megalític de Seró de Toni Gironès
[ENG] Just published a new article at arcspace.com, the Danish Architecture Center online magazine,  about the Transmission Space for Megalithic Dolmen of Seró by Toni Gironès