PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-01-021.jpg

Navarcles Skateplaza

Navarcles, Bages, Barcelona, ES / 2016 / Ajuntament de Navarcles / + Raül Ramón (Arquitecte Tècnic CSiS), Salvador Travesa (Arquitecte Municipal Navarcles), Miquel Martinez (Arquitecte Tècnic Municipal)
Obra Seleccionada Premios FAD Arquitectura 2017
The American Architecture Prize 2017 Honorable Mention

[ENG] This skate facility for the city of Navarcles is conceived as a real plaza, as an opportunity to transform an old sport playground into a new open public park for the city. Standard public space materials are used to build the plaza such as pedestrian pavements or massive granite ledges and “hubbas”. The Skateplaza features real “street” obstacles inspired in Barcelona, mecca of the sport, including replicas from the original Paral.lel platforms, the ledges at Arc de Triomf or the curbs at MACBA. A line of trees provides shadow and a new façade for the industrial surroundings. The higher level of the plaza serves as a stage for occasional city events and for the Rock’n’Board skate festival, organized annually by the local skaters. See full descrption Text

[CAT] Aquest equipament de skate per Navarcles es planteja com una plaça més, una oportunitat més per transformar aquesta antiga pista esportiva exterior en un nou parc públic obert per la vila. La plaça es construeix amb materials habituals en urbanitzacions d’espai públic: Paviments de carrer peatonal o “hubbas” i voreres de granit massís. La Skateplaça es projecta amb obstacles de “street” reals inspirats en Barcelona -considerada meca d’aquest esport-, incloent rèpliques dels “planters” de Paral.lel originals, els plans d’Arc de Triomf o les voreres del MACBA. Una línia d’arbres proporciona ombra i una nova façana verda pels voltants industrials del lloc. El nivell superior de la skateplaça també serveix com un nou escenari pel poble, per esdeveniments o concerts puntuals i pel festival de skate Rock’n’Board, organitzat anualment pels skaters locals. Veure Text Complert

[ESP] Este equipamiento de skate para Navarcles se plantea cómo una plaza más, una oportunidad más para transformar esta antigua pista deportiva exterior en un nuevo parque público abierto para la población. La plaza se construye con materiales habituales de urbanización del espacio público: Pavimentos de calle peatonal o “hubbas” y bordillos de granito macizo. La Skateplaza se proyecta a partir de obstáculos reales de street inspirados en Barcelona –considerada meca de este deporte-, incluyendo réplicas de los “planters” originales de Paral.lel, los planos de Arco de Triunfo o los bordillos de MACBA. Una línea de árboles proporciona sombra y una nueva fachada verde para este entorno industrial. El nivel superior de la skateplaza sirve además como un posible nuevo escenario para eventos o conciertos ocasionales y para el festival de skate Rock’n’Board, organizado anualmente por los skaters locales. Ver Texto Completo

Fotografia Copyright José Hevia

PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-01-021.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-02-015.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-03-016.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-04-010.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-05-013.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-06-020.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-07-018.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-08-011.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-09-019.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-11-012.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-10-017BIS.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-12-022.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-13-023.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-15-008.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-16-003.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-17-004.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-19-009BIS.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-20-006.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-21-005.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-22-002.jpg
PMAM-SKATE-PLAZA-SKATEPARK-NAVARCLES-23-001.jpg
PlantaSituacionDEFA1.jpg
PlantaSeccionAxoA1.jpg